OOOJA Blog

Stedet Tæller – endnu mere omtale…

https://realdania.dk/nyheder/2017/ Opkørslen til Rømødæmningen markerer også overgangen fra det inddæmmede kulturlandskab i marsken til Verdensarv Vadehavet – Danmarks…

Durch neues Tor zum Weltnaturerbe – Vores Stedet Tæller projekt i “Der Nordschleswiger”

https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig-tondern/durch-neues-tor-zum-weltnaturerbe Im Rahmen eines Realdanias-Projekt entsteht an der Auffahrt zum Römdamm eine neue Empfangsstätte mit einem Pfad und…