RUMSTRUKTUR

Navn: Rumstruktur
Projekt: Produktudvikling
Type: Rumdeler
År: 2008
Status: Realiseret
Medarbejdere: Jeppe Olesen

Der er i dag en voksende tendens til, at mennesker opholder sig i større og åbne rum; vi kender det fra de åbne kontorlandskaber, fra de større offentlige inde- og uderum vi opholder os i til hverdag, og sågar fra det private hjem hvor større bevægelsesfrihed og kontakt menneskene imellem bliver sat i fokus.
De rum, vi oplever omkring os, er dog ofte statiske og tilpasser sig sjældent brugeren over livstid. Spændingsfeltet befinder sig i mine øjne et sted mellem betragteren og rummets ydre afgrænsninger. Rummet giver plads til noget! – Objekters former, farver, overflader, proportioner og skala er med til at definere vores opfattelse af dette mentale spændingsfelt i rummet.
Ting der omgiver os påvirker os. De ændrer vores adfærdsmønster, påvirker vores sindsstemning og antyder vores livsstil. De bliver til bindeled mellem mennesket, og de rum mennesket opholder sig i.
Dette er en af grundene til, at der i de seneste år ligeledes er rettet større fokus på brugeren som en aktiv del af, eller parameter i, et designprodukt.

Der er i dag en voksende tendens til, at mennesker opholder sig i større og åbne rum; vi kender det fra de åbne kontorlandskaber, fra de større offentlige inde- og uderum vi opholder os i til hverdag, og sågar fra det private hjem hvor større bevægelsesfrihed og kontakt menneskene imellem bliver sat i fokus.De rum, vi oplever omkring os, er dog ofte statiske og tilpasser sig sjældent brugeren over livstid. Spændingsfeltet befinder sig i mine øjne et sted mellem betragteren og rummets ydre afgrænsninger. Rummet giver plads til noget! – Objekters former, farver, overflader, proportioner og skala er med til at definere vores opfattelse af dette mentale spændingsfelt i rummet.Ting der omgiver os påvirker os. De ændrer vores adfærdsmønster, påvirker vores sindsstemning og antyder vores livsstil. De bliver til bindeled mellem mennesket, og de rum mennesket opholder sig i.Dette er en af grundene til, at der i de seneste år ligeledes er rettet større fokus på brugeren som en aktiv del af, eller parameter i, et designprodukt.

Der er i dag en voksende tendens til, at mennesker opholder sig i større og åbne rum; vi kender det fra de åbne kontorlandskaber, fra de større offentlige inde- og uderum vi opholder os i til hverdag, og sågar fra det private hjem hvor større bevægelsesfrihed og kontakt menneskene imellem bliver sat i fokus.
De rum, vi oplever omkring os, er dog ofte statiske og tilpasser sig sjældent brugeren over livstid. Spændingsfeltet befinder sig i mine øjne et sted mellem betragteren og rummets ydre afgrænsninger. Rummet giver plads til noget! – Objekters former, farver, overflader, proportioner og skala er med til at definere vores opfattelse af dette mentale spændingsfelt i rummet.
Ting der omgiver os påvirker os. De ændrer vores adfærdsmønster, påvirker vores sindsstemning og antyder vores livsstil. De bliver til bindeled mellem mennesket, og de rum mennesket opholder sig i.
Dette er en af grundene til, at der i de seneste år ligeledes er rettet større fokus på brugeren som en aktiv del af, eller parameter i, et designprodukt.

Der er i dag en voksende tendens til, at mennesker opholder sig i større og åbne rum; vi kender det fra de åbne kontorlandskaber, fra de større offentlige inde- og uderum vi opholder os i til hverdag, og sågar fra det private hjem hvor større bevægelsesfrihed og kontakt menneskene imellem bliver sat i fokus.De rum, vi oplever omkring os, er dog ofte statiske og tilpasser sig sjældent brugeren over livstid. Spændingsfeltet befinder sig i mine øjne et sted mellem betragteren og rummets ydre afgrænsninger. Rummet giver plads til noget! – Objekters former, farver, overflader, proportioner og skala er med til at definere vores opfattelse af dette mentale spændingsfelt i rummet.Ting der omgiver os påvirker os. De ændrer vores adfærdsmønster, påvirker vores sindsstemning og antyder vores livsstil. De bliver til bindeled mellem mennesket, og de rum mennesket opholder sig i.Dette er en af grundene til, at der i de seneste år ligeledes er rettet større fokus på brugeren som en aktiv del af, eller parameter i, et designprodukt.

Der er i dag en voksende tendens til, at mennesker opholder sig i større og åbne rum; vi kender det fra de åbne kontorlandskaber, fra de større offentlige inde- og uderum vi opholder os i til hverdag, og sågar fra det private hjem hvor større bevægelsesfrihed og kontakt menneskene imellem bliver sat i fokus.

 

 

 De rum, vi oplever omkring os, er dog ofte statiske og tilpasser sig sjældent brugeren over livstid. Spændingsfeltet befinder sig i mine øjne et sted mellem betragteren og rummets ydre afgrænsninger. Rummet giver plads til noget! – Objekters former, farver, overflader, proportioner og skala er med til at definere vores opfattelse af dette mentale spændingsfelt i rummet.

 

Ting der omgiver os påvirker os. De ændrer vores adfærdsmønster, påvirker vores sindsstemning og antyder vores livsstil. De bliver til bindeled mellem mennesket, og de rum mennesket opholder sig i.
Dette er en af grundene til, at der i de seneste år ligeledes er rettet større fokus på brugeren som en aktiv del af, eller parameter i, et designprodukt.