Berlin + Robot = Robotic Graffiti!Berlin + Robot = Robotic Graffiti!Berlin + Robot = Robotic Graffiti!

OOOJA deltog d. 08.10.11 & 09.10.11  i Design Modelling Symposium Berlin 2011

Masterclassen blev afholdt af Robots in Architecture.

Hovedtemaet var programmering af en KUKA robot v.h.a. Robots in Architecture’s Grasshopper plugin.