Implementering af robotteknologi i udvikling af arkitektur

Navn: Implementering af robotteknologi i udvikling af arkitektur
Projekt: Udvikling
År: 2011
Status: Pending
Medarbejdere: Jan Buthke, Rune Brauer, Thorbjørn Brøndum

Robotstyrede produktionsteknologier til fremstillingen og udvikliningen af prototyper og byningskomponenter i 1:1.
Vi har det seneste år beskæftiget os med potentialerne i brugen af en 6-akset robotarm til udvikling og produktion af arkitektoniske detaljer og prototyper. Fordelene ved en robotarm sammenlignet med mange andre tilgængelige teknologier, er den store alsidighed. En robotarm kan bruges til mange forskellige opgaver. Den kan bruges til at fjerne materiale som ved fx CNC routing. Den kan bruges til at organisere, som ved fx stabling af mursten. Den kan bruges til at skære i materiale med, som fx ved hot wire cutting. Og den kan bruges til at tilføre materiale, som fx ved maling, osv.
Grunden til at vi anser teknologien for meget velegnet på en arkitekttegnestue, er bl.a. også de muligheder der har åbnet sig i forhold til styringen af robotten. Det er i dag muligt at styre og kontrollere en 6-akset robot med den samme software (Rhinoceros 3D + Grasshopper), som mange arkitekter i forvejen bruger til udviklingen af arkitekturen.
Vi er overbevist om, at muligheden for at dyrke robotstyrede udviklingsprocesser, vil åbne mange nye muligheder inden for udviklingen og produktionen af overflader og detaljer af høj arkitektonisk æstetisk kvalitet.

 

Se videoen fra vores deltagelse i Masterclass II, Design Modelling Symposium Berlin