INGÓLFSTORG – KVOSIN

Projekt: Åben Konkurrence
Type: Hotel / Byplanlægning
Sted: Reykjavik, Island
Areal: 4500 m2
Konkurrenceår: 2012
Bygherre: City of Reykjavik
Status: Exit efter første runde
Medarbejdere: Jan Buthke, Rune Brauer, Thorbjørn Brøndum, Dorothy Jensen, Gréta Bjørnsson, Jeppe Jensen

Downtown Reykjarvik er et værdifuldt kulturelt perle. Det afspejler hvordan livet har udviklet sig i den islandske hovedstad igennem historien.  Det er kendetegnet af en varieret og mangfoldig bebyggelsesstruktur. Konkurrencen efterlyser et hotel på 4500 m2 og en omstrukturering af den historiske bykerne,  området omkring Ingolfstorg, således at der bliver skabt mere mangfoldige rammer for bylivet i dette område.
ÞORPIÐ (landsbyen)består af små enheder af huse, inspireret af strukturen af det historiske bykerne i Reykjavík. Husene er forskellige i både højde og grundform og fremstår som individuelle elementer i en større struktur. Projektets skala tager udgangspunkt i den umiddelbare historiske kontekst og skaber nogle nuancerede rammer for et godt byliv.
linieskift
Birdsview Ingolftorg
1. Fjern eksisterende byggeri
2. Forbind de to pladser
3. Etabler en ny byningsstruktur
4. Strukturen påvirkes af byen
5. Strukturen formes af byen
6. Strukturens højde tilpasses så lys kan når ned i de tilstødende rum
Urban funktionsdiagram
a
a
Situationsplan
ss
Plan
Sydfacade
Vestfacade