Våler Kirke åben idé konkurrence- kirkerummet

Ny våler kirke, Ikthus

Våler Kirke åben idé konkurrence- kirkerummet

Projekt: Åben Konkurrence
Type: kirke
Sted: Våler, norge
Areal: 1300 m2
Konkurrenceår: 2011
Bygherre: Våler Fylkeskommune
Status: Upræmieret
Medarbejdere: Jan Buthke, Rune Brauer, Thorbjørn Brøndum, Dorothy Jensen, Gréta Bjørnsson

Den nye Våler Kirke skal erstatte den gamle kirke, der brændte ned i 2009. Den nye kirke skal være et kulturelt samlingssted i Våler, og skal kunne rumme flere forskellige typer af arrangementer – ikke kun kirkelige.
Våler er desuden en stor producent af forskellige trævarer, blandt andet ligger der en stor krydsfinérs-fabrik i området.
Det vi ønsker at bidrage med, er en kirke, der formmæssigt har referencer til den traditionelle kirke – med moderne anstrøg. For at få kirken til at skille sig ud, er det derfor bearbejdningen af træet, der er et væsentligt aspekt af bygningens design. Gennem bearbejdning af krydsfinérsplader, vil kirkerummet fungere som en evigt varierende lysmaskine – de gennemfræsede krydsfinérs-plader sørger for at der ikke kommer direkte lys ind i kirkerummet, men gennem dagen vil det indirekte lys med sin forskellige intensitet bevæge sig igennem kirkerummet. Om aftenen vil kirkerummets lysmaskine “krænge vrangen ud” på sig selv, og istedet være et lysende midtpunkt i mørket.
Et andet aspekt for brugen af træ, er konstruktionen. Gennem en parametrisk designproces har vi udviklet en struktur af limtræsbjælker, der går op og støtter og definerer loftet og det dobbeltkrumme tag for herefter at vokse videre op til kirketårnet, der står 35 meter højt i den vestlige ende af kirken.

Våler kirke åben ide konkurrence exterior

Våler Kirke åben ide konkurrence opstalter

Våler Kirke Åben idé konkurrence Exterior