Stedet Tæller Ballum

OOOJA Architects udvalgt som rådgiver i Realdania kampagnen Stedet Tæller

OOOJA Architects er sammen med kimthorsell architects og Klaus Meldby blevet udvalgt til at udvikle og realisere et byggeprojekt til Ballum Sluse, der bruger arkitekturens muligheder for at iscenesætte og eksponere denne, og gør den mere tilgængelig for de besøgende.

Stedet Tæller Ballum

“Teamet viser i sin anmodning stor begejstring for løsning af opgaven og konstellationen  af en yngre tegnestue i samarbejde med en mere erfaren rådgiver er lovende for opgavens kreative, og samtidig praktiske løsning. Trods få realiserede referencer, viser fine visualiseringer, at de formår at læse et sted med alt den magi, natur og historie det rummer, og stiller en stilfærdig og smuk løsning af opgaven i udsigt.”
Motivation for valg af rådgivere

 

Motivation
”En bevidsthed for landskabets følsomhed og arkitekturens muligheder for at iscenesætte og eksponere denne uden at være selviscenesættende”

Stedet tæller balum

Vi er meget fascineret og betaget af de mange facetter af det danske landskab og den danske natur og er overbevist om, at et empatisk og veldisponeret arkitektonisk anslag kan forstærke og fremhæve naturens særlige kvaliteter et bestemt sted.
Vi er overbevist om, at vi kan bidrage med et projekt, der i skala, følsomhed og disposition fuldt lever op til de krav naturen og landskabet stiller, med sans for stedet og øje for de arkitektoniske muligheder.

Hovedgreb
Hovedetgrebet tager udgangspunkt i oplevelsen af stedet og baserer sig på tre grundelementer; ankomst, passage og udsigt / indsigt.
Med udgangspunkt i Ballum Sluse skitseres her et hovedgreb, der kan overføres til mange af de udvalgte steder.
Den arkitektoniske ide tager udgangspunkt i marsklandets og vadens særlige karakter.

Ankomst
Ankomsten definerer starten på en sammenhængende oplevelsen af stedet.
Den er placeret i en respektful afstand til slusehuset og diget, og leder opmærksomheden hen imod slusen i baggrunden.
Derved accentueres slusehusets brydning af digets horisontale karakter.

Passage igennem landskabet
Passagen fører de besøgende naturligt igennem marsklandskabet langs Bredeø mod diget. Den korte vandring igennem vind og vejr og naturens nærvær i form af vand, vegetation og fugleliv, forstærker indtrykket og oplevelsen af stedet.
Oplevelsen forstærkes af formidlende information om stedets flora og fauna og fakta om stedets karakter.

Udsigt og Indsigt
Ved slusen og diget kommer de besøgende så højt op i landskabet, at de får et overblik over marsklandet og en udsigt over vaden.
Samtidig bevæger de sig op og bliver pludselig udsat for det dramatiske klima i form af kraftig blæst.
Herfra kan de besøgende sive ud i vaden.

Hent prækval materialet her: StedetTællerPrækval_OOOJA_KIMTHORSELL

Pressemeddelelsefor OOOJA_Architects_og_kimthorsell_architects

Stedet Tæller kampagne