Bodø

UDVIDELSE AF BODØ RÅDHUS

forside

Projekt: Åben Konkurrence
Type: Rådhus udvidelse
Sted: Bodø, Norge
Areal: 11.000 m2
Konkurrenceår: 2013
Bygherre: Bodø Fylkeskommune
Status: Upræmieret
Medarbejdere: Jan Buthke, Rune Brauer, Thorbjørn Brøndum, Marina Tong, Frederik Bech Vistisen

Bodøs rådhus er en flott og karakteristisk bygning med særpreg og sjel, som byens borgere er stolte av.
Pga. samlokaliseringen av kommunens administration, skal rådhuset videreudvikles og utvides. For å fremme publikumsvennligheten har kommunen besluttet, at hele administrasjonen skal lokaliseres her. Det skal i fremtiden være plass til i alt 400 medarbeidere.

Derutover skal huset i enda større grad bli byens midtpunkt – både administrativt, men særdeleshet også i borgeners oppfattelse av byen deres.
Bodø er en pulserende by, som utvikler seg raskt. Det er igjennom de seneste år blitt bygget flere store bygninger med

This slideshow requires JavaScript.

bodoe-raadhus-interior-oooja

 

bodoe-raadhus-arial-oooja

 

This slideshow requires JavaScript.

 

This slideshow requires JavaScript.