The Spine exhibited in Holland

21st Century Skills“The Spine” is een bewonderens­waardig meesterstuk, een proeve van bekwaamheid van een nieuwe generatie Deense architecten, die door de Aarhus School of Architecture werden uitgedaagd om digitale methoden en gereedschappen te ontwerpen waarmee het traditionele, eeuwenoude ambacht van de rietdekker volledig kon worden getransformeerd tot een digitaal aangestuurd en uitgevoerd productieproces. Moderne ambachtslieden dus, die met hun 21st century skills de geschiedenis hebben gebruikt als inspiratiebron en katalysator voor de toekomst van de bouwwereld.

http://www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-thespine