Stedet Tæller – Ankomst til Verdensarv og Nationalpark Vadehavet – Første spadestik.

Efter godt 5 år er projektet med Nationalpark Vadehavet og Realdania (Stedet Tæller) gået igang. Glæd jer til en gåtur i forbindelse med den nye Ankomst til Verdensarv og Nationalpark Vadehavet på en ny anlagt sti, henover et værft og en bro og op på diget ved Rømødæmningen i 2018.