Stedet Tæller – endnu mere omtale…

https://realdania.dk/nyheder/2017/

Opkørslen til Rømødæmningen markerer også overgangen fra det inddæmmede kulturlandskab i marsken til Verdensarv Vadehavet – Danmarks mest unikke naturlandskab. Området veksler mellem den frodige jords tiltrækning og den truende nærhed til havet med tilbagevendende oversvømmelser og fare for stormflod.

Med et nyt projekt skabes en stærk og entydig port til UNESCOs verdensarv og Nationalpark Vadehavet Målet er et ordløst arkitektonisk greb, som formidler og forstærker oplevelsen af naturen, det flade land og den høje himmel.

Helt konkret skal der etableres ankomstfaciliteter, som definerer starten på en sammenhængende oplevelse. En sti og fodgængerbro skaber forbindelse og forstærker indtrykket af stedet og landskabet. Og endelig skal et nyopført kunstigt værft – en lille jordhøj – skabe udsigt over marsk, dige, klæggrav, forland og over de vidtstrakte vader og hav.

Stedet ligger ved rute 175 på højre hånd umiddelbart inden Rømødæmningen, og forbipasserende kan allerede nu konstatere, at der her sker noget.

Stedet er valgt, da krydset mellem landevejen til Rømø og den nationale cykelrute 1 er et de steder i Nationalpark Vadehavet, der passeres af flest turister.

Anlægget består af flere elementer. Syd for landevejen anlægges en parkeringsplads og her skabes også rum til formidlingsplancher om verdensarven og nationalparken.  Nord for landevejen leder en sti den besøgende op over en høj og videre herfra over en bro og ad en trappe op på selve diget.  Turen giver den besøgende mulighed for at opleve det inddigede marsklandskab, der skæres af den markante digelinje, forlandet, vaden og det evigt skiftende tidevand, den høje himmel, fuglelivet samt vind og vejr.

Ankomst til Verdensarv og Nationalpark Vadehavet er et af ti steder under initiativet ”Steder i landskabet”, der er en del af Realdanias kampagne ”Stedet Tæller”. Nationalpark Vadehavet er bygherre på projektet, der er tegnet af OOOJA architects.

Kystdirektoratet og Digelaget for Bredeådalen lægger areal til projektet, mens Tønder Kommune vil stå for vedligeholdelsen, når anlægsarbejdet er afsluttet. Entreprenørfirmaet Kjelkvist fra Tønder vandt opgaven med anlægsarbejdet, som forventes at være afsluttet med årets udgang.

Tønder Kommune vil ombygge lyskrydset med et fodgængerfelt, så besøgende kan komme sikkert fra p-pladsen det nye ’velkomststed’, når de skal krydse landevejen til fods