Ø-mærker

“Øerne er en gruppe byrums møbler, der med sin størrelse vil bryde de kæmpe pladser mellem husene ned i en skala, hvor man føler sig velkommen og godt tilpas. Øerne er både bænke, plantekasser, balancebom og skulptur.

Øerne byder alle velkommen, og kan med deres mange anvendelsesmuligheder bruges til at mangfolkeliggøre pladserne mellem husene. Øerne kan beplantes med forskellige typer græs og træer og skabe et grønt rum på havnen.
Endvidere vil øerne også bidrage til et lidt mere kuperet terræn og danne kroge og lommer i det ellers store rum. “

Aarhus Ø-mærkerne vil være helt særlige samlingspunkter i den nye bydel. Det vil skabe steder hvor man mødes og snakker, det vil være steder, hvor man samles til rundbold, og det vil være steder hvor man kan sidde og fordybe sig, kigge ud over vandet og lære den nye bydel at kende. Mærkerne vil med deres mellemskala fungere som en kobling mellem alle de nye byggerier i Aarhus Ø, og menneskene. Deres størrelse og formsprog give mulighed for at møde den nye bydel på et mere intimt niveau. De vil være et genkendeligt element spredt mellem byggeriet, og vil for besøgende være pejlemærker, der kan guide besøgende rundt mellem husene.

Bænkene er udformet som en dobbeltsidet bænk, der giver mulighed for at sidde og nyde udsigten, både ud over havet, men i høj grad også ind over land. Den nye bydel bliver et kæmpe showcase for da nsk arkitektur og byggeri, og på bænkene vil man ku nne sidde og tage det hele ind.På en enkelt af bænkene, glider formen ud og da nner et plateau , der spænder ud over vandet. Følelsen af at stå ude over vandet vækker følelsen af at stå i stævnen på et skib, hvor der ikke er noget mellem en selv og havet. Ved at træde ud på plateaue t, træder man fri af byen og ud mod havet, og lade sig drømme ud over bølgerne.

På samme måde som de andre bænke, er S-bænken dobbeltsidet, og hele strukturen folder sig om sig selv, danner rum og tilpasser sig menneskene. S-bænken da nner to kredse hvor man ka n forestille sig S-bænken som et moderne tingsted, hvor man mødes, snakker og disku terer. S-bænken er her placeret på ka jen, men kan også placeres som et bindeled mellem to bygninger, og blive stedet, hvor man lærer sine naboer at kende.

Broen spænder over ka nalerne og ska ber en direkte forbindelse mellem øerne. I denne udformning giver broen også adgang til vandet. Denne adgang til vandet vil være en enestående mulighed for at komme i kontakt med et element der omkranser hele den nye bydel, og give mulighed for krabbefiskeri, at få dyppet tæerne og ka jakker.