Hasle Kirke – udvidelse af sognegården (part one)

Projekt: Indbudt Konkurrence
Type: Udvidelse af sognegård
Sted: Aarhus, Danmark
Areal: 300 m2
Økonomi: 6.800.000 kr
Konkurrenceår: 2014
Bygherre: Hasle Kirke Menighedsråd
Samarbejdspartnere: kimthorsell architects, Vision+
Status: 1. præmie

Udvidelsen af Hasle Kirkes sognegård skal virke imødekommende og ved første øjekast give en oplevelse af en effektiv og moderne udnyttet sognegård med fokus på det gode fællesskab.

Vi synes det er vigtigt, at bygningen er i balance med sine omgivelser og den øvrige bebyggelse, samtidig med at den skal være markant og entydig i sit arkitektoniske
formsprog, uden at virke dominerende over for kirken.
Sognegården tilbyder mange former for arrangementer: undervisning, musik, foredrag, kirkekaffe samt aftensmad for konfirmander, musikrum, aktivitetsrum m.m.
I den sammenhæng er det af stor betydning, at sognegården kan håndtere mange forskellige aktiviteter på samme tid – uden at trommespil i musikrummet støjer i præstens kontor eller har indflydelse på korsang i den store sal.

Sognegårdens samhørighed til kirken synliggøres mod vest gennem den transparente indgangsfacade, der er ramme for en fin visuel kontakt – med sognegården i forgrunden og den hvide kirke i baggrunden.

Hasle Sognegård skal fremtræde som et hus, der ligeværdigt byder velkommen til spejderne og mødregrupper såvel som sognebørne og den fejrende menighed.
Et hus i kontakt med sine omgivelser – et hus i balance.